De eis tot het toelaten van meer vluchtelingen die nu verblijven in opvangkampen in Griekenland en Italië is vrijdag door de voorzieningenrechter in Den Haag afgewezen.

De stichting We Gaan Ze Halen had in kort geding van de Nederlandse Staat geëist dat duizenden extra vluchtelingen zouden worden opgenomen, conform Europese afspraken die over herverdeling zijn gemaakt.

Volgens de stichting heeft Nederland tot dusver 1487 vluchtelingen uit de opvangkampen opgenomen, terwijl Nederland zich verplicht heeft om binnen twee jaar 8712 mensen op te vangen. Die afspraak zou met een toestroom van honderd vluchtelingen per maand onvoldoende worden nagekomen, vindt de stichting.

Volgens de voorzieningenrechter is de afgesproken termijn waarbinnen de lidstaten aan hun verplichtingen moeten voldoen, nog niet verstreken. Daarom kan de stichting die verplichtingen voor Nederland nu dus niet afdwingen, aldus het vonnis. De termijn verstrijkt in september dit jaar.

Humanitair oogpunt

De rechter noemt de eis uit humanitair oogpunt begrijpelijk. Maar er wordt ook gesteld dat het niet aan de burgerlijke rechter is om te beslissen of het wenselijk is om meer vluchtelingen op te vangen. ''Daarvoor moeten politieke afwegingen worden gemaakt'', aldus de voorzieningenrechter.

​Voorzitter Rikko Voorberg kondigt aan in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. De advocaten van de stichting noemen het ''uiterst schrijnend dat de rechter vindt dat de vordering te vroeg is, terwijl vluchtelingen vaak al twee jaar vastzitten in kampen''. Zij menen dat Nederland met het huidige tempo waarin de voornamelijk Syrische en Eritrese vluchtelingen uit van Italië en Griekenland worden opgenomen ''onmogelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen''.

De stichting was aanvankelijk van plan met honderden auto's naar Griekenland te rijden om de vluchtelingen daar op te halen, maar zag daarvan af omdat dit burgerinitiatief zou neerkomen op mensensmokkel. Daarom stapte We Gaan Ze Halen naar de rechter.