De Onderwijsinspectie doet onderzoek naar de bekostiging van een zogenoemde Steve Jobsschool in Amsterdam. Op die school staat nog één leerling ingeschreven en er wordt geen les gegeven. Toch gaat er nog steeds geld naartoe.

Volgens de inspectie, die een bericht van de Algemene Onderwijsbond en het Onderwijsblad bevestigde, zal het geld moeten worden terugbetaald als blijkt dat het geld onterecht naar Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (O4NT) is gegaan, de stichting achter de school.

Die stichting heeft daar geen recht meer op vanaf het moment dat de school "effectief" is gesloten. Dat zoekt de inspectie nu uit.

Het zou om een ton gaan die sinds oktober is betaald. Vorige zomer werd al vastgesteld dat de school niet levensvatbaar was.