Het beleid voor de bestrijding van kinderarmoede is niet effectief en moet op de schop. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan het aankomende kabinet dat vandaag verschijnt.

Ondanks inspanningen van de overheid en verschillende organisaties is de kinderarmoede in Nederland structureel, schrijft de SER in het advies. Andere landen lukt het wel om de kinderarmoede terug te dringen.

In 2014 leefden in Nederland 378.000 kinderen in armoede. Opvallend is dat 219.000 van deze kinderen opgroeit in een gezin waar tenminste één van de ouders werk heeft.

Volgens SER-voorzitter Mariëtte Hamer verdienen ouders soms te weinig. "Daar komt bij dat deze ouders te weinig gebruikmaken van de voorzieningen die er zijn en dat een deel ook nog te maken heeft met schulden", voegt Hamer daar aan toe. 

De SER adviseert om in elke gemeente een armoederegisseur te benoemen. Deze moet samenwerking tussen verschillende instanties verbeteren en procedures vereenvoudigen. Ook moet zo'n regisseur ervoor zorgen dat werkende minima de weg naar voorzieningen beter weten te vinden.

Vakbonden

Vakbonden FNV en CNV staat achter het advies van de SER. Ruud Kruin van FNV: "Het is overduidelijk dat het sociaal minimum verhoogd moet worden om kinderarmoede effectief te kunnen bestrijden. Het is schandalig dat er in Nederland nog steeds kinderen in armoede opgroeien."

CNV-bestuurder Willem Jelle Berg stelt dat de maatregelen concreet moeten betekenen dat "een lokale armoederegisseur de aanvraagprocedures bij schuldenproblematiek toegankelijker moet maken, versnippering van diensten moeten tegen gaan en dat samenwerking tussen bijvoorbeeld onderwijs, maatschappelijk middenveld en overheid beter moet."

CNV ziet ook een taak voor werkgevers liggen om armoede voor werknemers bespreekbaar te maken. "Dat kan bijvoorbeeld in samenwerking met werknemersorganisaties of door initiatieven van vakbonden", aldus Berg.