Het is de politie vorig jaar niet gelukt om vaker binnen een kwartier ter plekke te zijn na een verzoek om noodhulp. Afgelopen jaar lukte dat in 84 procent van de gevallen, blijkt uit cijfers die de politie woensdag bekendmaakte. Die prestatie is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Het streven van de politie is echter om in 90 procent van de spoedmeldingen binnen de vijftien minuten aanwezig te zijn.

Om dat doel toch te bereiken wordt onder meer bekeken of de procedures op de meldkamers verder kunnen worden aangescherpt. "We willen blijven zoeken naar mogelijkheden om onze tijden te verbeteren", aldus Oscar Dros, politiechef Noord-Nederland.

Hij liet bij zijn eigen eenheid onderzoeken wat er moet gebeuren om vaker binnen een kwartier ter plekke te zijn. Volgens hem zouden daarvoor vijfhonderd politiemensen uit andere ‘taakvelden’ moeten worden verplaatst naar de noodhulp. Veel ander belangrijk politiewerk zou dan blijven liggen. "Een onevenredige investering", aldus Dros.

Bureau

"Veel mensen koppelen dit onderwerp overigens bewust of onbewust aan onze huisvesting. Het lijkt logisch dat reactietijden achteruit gaan als er een politiebureau dichtgaat", stelt Dros.

"Natuurlijk springen mijn collega’s soms op van achter de koffie of hun boterham om bij te springen. Maar er rijdt altijd noodhulp rond. En we kunnen dus net zo goed in de buurt rijden. Het moet helder zijn dat we niet met zijn allen op het bureau zitten te wachten tot er een spoedmelding komt."