Jongens doen het steeds slechter in de eindtoets van de basisschool. De gemiddelde score is de laatste drie jaar met 1,5 punt gedaald. 

Jongens lopen achter op de meisjes. Zij scoren sinds drie jaar hoger dan de jongens. Dat schrijft het AD zaterdag. Jongens presteren al jaren achtereen slechter op de Citotoets, de eindtoets in groep acht die de meeste basisscholen afnemen.

Na onderzoek van de Citoresultaten door de Universiteit Twente en onderzoeksbureau Oberon blijkt dat jongens in het schooljaar 2010/2011 nog gemiddeld 536,1 punten behaalden. Vorig jaar was dat 534,6 punten. 

Bovendien komt uit een langlopende, internationale studie naar rekenvaardigheden en kennis van natuuronderwijs onder 10-jarige kinderen naar voren dat de prestaties van de Nederlandse jongens sterk afnemen. De resultaten van rekenen bij meisjes daalden mee, maar niet zo sterk als bij de jongens. 

Aandacht

"De aandacht is gericht op meisjes en we zijn de jongens vergeten", zegt gedragsdeskundige Lauk Woltring in het dagblad. Hij schreef twee boeken over de prestaties van jongens in het onderwijs en is niet verbaasd over de dalende resultaten.

Jongens haken volgens hem af. Dat komt, denkt Woltring, door vier factoren: het ontbreken van mannelijke rolmodellen, een taliger onderwijs, de gebrekkige manier waarop rekening wordt gehouden met de rijping van het jongensbrein, die anders is dan bij meisjes, en minder bewegingsonderwijs.

Verschuiving

Onderzoeker Annemarie van Langen van onderzoeks- en adviesbureau KBA Nijmegen ontdekte eerder al dat jongens en meisjes gelijk scoren op de eindtoets, maar dat er juist daarna een achterstand ontstaat bij jongens.

Op het voortgezet onderwijs blijven ze vaker zitten, zakken ze af naar een lager niveau en schoolverlaters zonder diploma zijn vaker jongens dan meisjes.

"Misschien verschuift de achterstand die we tussen 1994 en 2010 in het voortgezet onderwijs bij jongens zagen nu naar voren", stelt Van Langen.

Ze denkt dat andere factoren ook een rol kunnen spelen. Het kan zijn dat jongens uit zwakke sociale milieus of met een andere etnische achtergrond slechter presteren dan meisjes uit dezelfde omgeving. "Uitsluitend naar sekse kijken is een grove maat."