Asielzoekers uit Eritrea hebben moeite in Nederland te integreren door cultuurverschillen en taalproblemen. Dat blijkt uit een rapport van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

De Eritreeërs ervaren een grote afstand tot de Nederlandse samenleving, doordat hun cultuur in niets lijkt op die van Nederland, zo valt te lezen in het onderzoek

Ook ontstaan problemen bij schriftelijke communicatie met instanties, omdat het alfabet van de taal die in Eritrea wordt gesproken anders is dan het Latijnse alfabet waarvan het Nederlands gebruikmaakt.

Op dit moment zijn er zo'n 20.000 Eritreeërs in ons land. De meesten hebben een laag opleidingsniveau en spreken vrijwel geen Engels. Ze vinden de Nederlandse bureaucratie ingewikkeld en zouden het liefst hulp krijgen in de eigen taal.

Veel Eritrese vluchtelingen voelen zich eenzaam, hebben stressklachten, geldzorgen en problemen met alcohol.

Het KIS adviseert gemeenten de Eritreeërs meer te benaderen in hun eigen taal en meer contacten met Nederlanders te organiseren.

Animatie door In60seconds