De Hoge Raad heeft de vrijspraak van Albert Heringa (74) verworpen. De man die zijn 99-jarige moeder in 2008 hielp om een einde aan haar leven te maken, moet opnieuw voor de rechter verschijnen.

De Hoge Raad stelt ''zeer strenge eisen'' aan de hulp bij zelfdoding door een niet-arts. Daarom moet door een ander gerechtshof worden bekeken of de hulp van Heringa bij de levensbeëindiging van zijn moeder zonder straf moet blijven, aldus de Raad.

Volgens de hoogste rechtbank van Nederland  kan hulp bij zelfdoding en het toepassen van euthanasie door een niet-arts slechts in uitzonderlijke omstandigheden straffeloos zijn.

Heringa werd in 2015 door het gerechtshof in Arnhem vrijgesproken. De rechtbank achtte hem in 2013 wel schuldig, maar legde geen straf op. De verwachting was dat de man nu ook door de hoogste rechter zou worden vrijgesproken, zoals het advies luidde van de advocaat-generaal.

Justitie ging echter in cassatie tegen de vrijspraak van Heringa door het gerechtshof. Het Openbaar Ministerie acht hem strafbaar en eist een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De Hoge Raad verwijst de zaak ditmaal terug naar het gerechtshof in Den Bosch.

Noodtoestand

De zoon besloot in 2008 om zijn moeder te helpen bij een vrijwillig levenseinde, toen artsen dat weigerden. De hoogbejaarde vrouw woonde in een verzorgingstehuis had ernstige rugklachten en was grotendeels blind. Heringa hielp haar onder meer de benodigde medicijnen te verzamelen.

Het gerechtshof oordeelde dat Heringa zich in de zaak terecht kon beroepen op een noodtoestand. Omdat de huisarts had geweigerd zijn moeder te helpen, voelde hij zich "moreel verplicht" zijn moeder te helpen bij een pijnloze dood. De Hoge Raad schrijft nu echter dat het hof het beroep van Heringa op een noodtoestand "veel te gemakkelijk heeft toegekend". 

Documentaire

De rechter oordeelde destijds dat Heringa zorgvuldig en transparant handelde. De man filmde het moment waarop hij zijn moeder hielp bij haar zelfdoding. Het leidde in 2010 tot de documentaire De laatste wens van Moek, die op televisie werd uitgezonden. 

Heringa toonde na het aanhoren van de uitspraak teleurstelling. ''Ik had er graag een punt achter willen zetten, maar alles begint opnieuw'', zei hij. Tevens stipte hij de politieke gevoeligheid van de kwestie aan. ''Het probleem hoe te handelen na een voltooid leven is nog altijd niet opgelost, dat is nu in de politiek ook weer aan de orde.''