Een medewerker van de AIVD was gedetacheerd bij het vorig jaar opgerichte Huis voor Klokkenluiders. De medewerker is vertrokken nadat bekend werd dat hij voor de inlichtingendienst werkte. 

De man was werkzaam bij het Huis voor Klokkenluiders als juridisch medewerker, dat meldt NRC. De voorzitter van het Huis, Paul Loven, zegt over de AIVD'er dat hij "tijdelijk extra werkzaamheden, die geen enkel verband hielden met klokkenluiderszaken, verrichtte."

Binnen het Huis voor Klokkenluiders ontstond een discussie nadat bekend was geworden dat man voor de AIVD werkte. Het is niet duidelijk of de detachering daarna werd beëindigd of dat de werkzaamheden van de man waren afgelopen.

Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders werd in juli 2016 opgericht als een zelfstandig bestuursorgaan. Het doel van de organisatie is om werknemers te helpen en te beschermen als zij misstanden willen melden. Het Huis is wettelijk verplicht om de anonimiteit van klokkenluiders te beschermen.

Er hebben zich in het eerste halfjaar van het bestaan 532 mensen gemeld voor advies. Dat is het dubbele van het aantal dat werd verwacht, blijkt uit het eerste jaarverslag. 

In 15 procent van de gevallen ging het daadwerkelijk om een klokkenluiderszaak. Daarvan is sprake als de gemelde misstand ook een maatschappelijk belang had. In 35 procent van de gevallen was nader onderzoek nodig, de rest van de melders werd doorverwezen naar andere instanties. De meeste melders hebben naar eigen zeggen te maken met benadeling, bijvoorbeeld door ontslag of niet verlengen van een contract.

De helft van zaken speelt zich af bij bedrijven, een derde bij overheidsinstellingen en het overige deel in de semipublieke sector (kinderopvang, woningcorporaties, scholen, ov-bedrijven). De misstanden die vanuit bedrijven en semipublieke instellingen worden gemeld, betreffen meestal een vermoeden van fraude, verduistering of diefstal. In de publieke sector gaat het meestal over een vermoeden van schending van voorschriften en regels.