Het eerste kievitsei van 2017 is donderdag gevonden op een maisperceel in de gemeente Ronde Veenen in de provincie Utrecht.
 

De vondst werd om 12.00 uur gemeld bij LandschappenNLHet ei is gecontroleerd en er werd vastgesteld dat het om een vers ei ging. De vinder, Flip ter Heide, is een vrijwilliger uit Vinkeveen.

Met de vondst is het weidevogelseizoen begonnen. Vrijwilligers van verschillende organisaties trekken vanaf nu tot half juni door het land om samen met boeren kievitsnesten te zoeken en te beschermen tegen landbouwwerkzaamheden.

Het zoeken van kievitseieren is een traditie in Nederland. Jaarlijks broeden er ongeveer 200.000 kievitsparen. Dat is een kwart van de totale Europese populatie. Nederland is daarom een belangrijk land voor de vogel.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat het aantal broedparen met 5 procent per jaar afneemt, onder meer door de intensivering van de landbouw. Het onderzoek, dat afgelopen jaar in het Jaar van de Kievit werd verricht, krijgt een vervolg in 2017 en is gericht op de overlevingskansen van de jonge kieviten. Ze worden geringd en gevolgd.

Ook kijken de onderzoekers naar het effect van de beschermingsmaatregelen en naar hoeveel eieren per nest worden uitgebroed. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onder andere LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Vogeltrekstation.