Het aantal mensen dat zegt onbeschoft te zijn behandeld is vorig jaar afgenomen, net als in voorgaande jaren. Vooral respectloze behandeling door personeel in winkels en bedrijven gebeurt minder vaak.

Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarin is aan 80.000 Nederlanders specifiek gevraagd of ze vinden dat ze respectloos zijn behandeld.

Was in 2008 nog een kwart van de Nederlanders de dupe van respectloos gedrag op straat, in 2016 is dit gedaald naar 21 procent. Onbeschoft gedrag van winkelpersoneel en bedrijven is het sterkst afgenomen, van 23 procent in 2008 naar 14 procent afgelopen jaar.

Ook ervaren minder mensen onbehouwen gedrag van overheidspersoneel en van personeel in het openbaar vervoer.

Jongeren

Jongeren (vijftien tot 25) krijgen vaker te maken met onbeschoftheid dan ouderen, stedelingen vaker dan dorpelingen. Ruim een kwart (27 procent) van de jongeren heeft te maken met respectloos gedrag van onbekenden op straat. Bij 65-plussers is dit 10 procent.

Daarnaast geven homo’s en lesbiennes vaker aan respectloos te zijn behandeld dan heteromannen en -vrouwen. Dat is vooral op straat en in het openbaar vervoer het geval.