Voormalig korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie schort zijn medewerking aan het onderzoek naar uitgaven van en beïnvloeding door de centrale ondernemingsraad (cor) van de politie op. Hij wraakt een van de commissieleden wegens vooringenomenheid.

Bouman heeft dat minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) woensdagochtend laten weten. Hij vraagt de bewindsman om in te grijpen.

Reden voor hem is de vraagstelling van een van de leden van de commissie die onderzoek doet naar het toezicht op het budget van de cor van de politie en naar eventuele beïnvloeding van de advisering aan de korpsleiding.

De oud-korpschef is onderwerp van onderzoek in verband met wat zijn opvolger Erik Akerboom ''ondoelmatige en in toenemende mate disproportionele uitgaven’’ van de cor noemde. Zo zijn er vragen over dure feesten en partijen van de cor in het Amstel Hotel en aan boord van het ss Rotterdam en de rol van voormalig cor-voorzitter Frank Giltay.

'Waanzin'

Tijdens een verhoor op 23 februari zou commissielid Sylvie Bleker-Van Eyk (hoogleraar compliance en integriteitsmanagement aan de VU Amsterdam) de verhoging van de limiet op de creditcard van Giltay naar 10.000 euro als "waanzin" hebben betiteld.

Bouman antwoordde in dat verhoor: "Als we nu in een rechtszitting zouden zitten, dan zou ik u nu wraken." Commissievoorzitter Maarten Ruys probeerde de boel te redden door te zeggen: "..even zonder waardeoordelen..."

Naderhand zijn door het commissielid verontschuldigingen aangeboden, maar die zijn door Bouman niet aanvaard. "Je kunt wel excuses maken voor de uitlating, maar niet voor de vooringenomenheid", vindt hij.

Handtekeningenmachine

In een interview zegt Bouman dat er te weinig toezicht was op de uitgaven van de politie tijdens het reorganisatieproces. "De stafdienst van de Nationale Politie is door de reorganisatie en herplaatsingen heel lang heel klein gebleven. We waren totaal onderbemand, velen hebben zich over de kop gewerkt. Daarin is een situatie gegroeid met een grote mate van vertrouwen," aldus Bouman.

Ook stelt hij dat hij zich "niet bewust" was van de verhoging van het creditcardlimitet van Giltay naar 10.000 euro, waarvoor Bouman zijn handtekening zette. "Ik tekende dagelijks stapels documenten. Ik was een handtekeningenmachine. Ja, ook als het ging om verhogingen van kredietlimieten voor andere politiemensen. Dat was nodig voor hun werk. Het gaat er ook niet om hoe hoog de kredietlimiet is, uitgaven moet je altijd verantwoorden," zegt hij.

Bouman verstrekte Giltay ook een persoonlijke lening van 4.000 euro. Volgens hem had die lening geen invloed op de besluitvorming van de cor. De oud-korpschef ontkent dan ook stelling dat hij de toenmalige voorzitter zou hebben omgekocht. Ook zegt Bouman dat hij de grootschalige declaraties die de cor deed nooit onder ogen kreeg.