Rechtbanken in Nederland krijgen de komende twee jaar te maken met een tekort van 227 rechters. Er zijn niet genoeg mensen die afstuderen aan de opleiding tot rechter en er zouden zich te weinig kwalitatief goede kandidaten aanmelden.

Dat blijkt volgens Trouw uit vertrouwelijke verslagen die de krant in handen heeft.

Het gaat om documenten die inzage geven in vergaderingen van de Raad voor de Rechtspraak en de zeventien presidenten van rechtbanken en andere rechtsprekende instanties in Nederland. Volgens een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak staat het genoemde aantal echter niet vast.

Vervanging en natuurlijk verloop zijn niet de enige redenen van het tekort. Om te voldoen aan de professionele standaarden die worden ingevoerd zijn er meer mensen nodig. Er is meer kennis nodig en processen kunnen meer tijd in beslag nemen. Dat betekent dat de capaciteit moet worden uitgebreid van de 2.360 rechters die Nederland nu telt.

Maar er zijn weinig kwalitatief goede kandidaten die zich aanmelden. Zo blijkt dat veel mensen de intelligentietoets wel halen, maar niet door het voorgesprek komen bij de rechtbanken. Het slagingspercentage van de opleiding zelf ligt rond de 60 procent. 

Kamervragen

Minister Blok (Veiligheid en Justitie) kreeg onlangs nog vragen van de SP over negentien openstaande vacatures bij rechtbanken. Dat aantal rechtvaardigde Blok niet de vrees voor problemen.

Er werd verder niet gesproken over de dreigende tekorten in de komende twee jaar.