Tientallen boeren hebben mogelijk gefraudeerd met de gebruiksnormen van meststoffen. Een 56-jarige inwoner van Tietjerksteradeel (Friesland) wordt ervan verdacht de boeren van valse vervoersbewijzen voor mesttransporten te hebben voorzien.

Het milieuteam van de politie heeft donderdag huiszoeking gedaan bij de verdachte. Hij wordt ook verdacht van het opmaken van valse facturen. De tientallen betrokken agrariërs krijgen naheffingen opgelegd.

De huiszoeking gebeurde in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In de woning van de verdachte zijn meerdere computers en de administratie in beslag genomen. De politie heeft geen aanhoudingen verricht. In het onderzoek richten de politie en de NVWA zich op de jaren 2014 en 2015.

In het kader van dit onderzoek is er op 25 januari ook een huiszoeking geweest in de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. De verdachte heeft vermoedelijk een regisserende/bemiddelende rol gespeeld ten aanzien van het plegen van fraude met betrekking tot fictief grondgebruik en fictieve mestafvoer.

Overschot

Hoe groter je land is, hoe meer mest je mag verwerken. Bij een mestoverschot moet je dit tegen betaling laten verwerken. De verdenking is dat op dit gebied is gefraudeerd waardoor boeren illegaal meer mest konden verwerken.

De man zou, al dan niet gezamenlijk met agrariërs, valse vervoersbewijzen voor mesttransporten en mogelijk ook de bijbehorende facturen hebben opgemaakt. Ook wordt hij ervan verdacht valse mesttransportmeldingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te hebben gedaan. Het onderzoek richt zich op de jaren 2014 en 2015.

Fraude met mest leidt tot overbemesting en dit zet het behalen van milieudoelen onder druk. Te hoge fosfaatgehaltes en stikstofgehaltes in de bodem vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater en de waterwinning.