De politie ziet geen reden om het screeningsinstrument van politieagenten aan te scherpen. Wel zal de screening vaker worden herhaald.

Dat zegt het hoofd Veiligheid en Integriteit van de Nationale Politie, Nathalie Smeets, naar aanleiding van het beveiligingslek rond PVV-leider Geert Wilders.

"Er bestaat vanuit beveiligingsperspectief geen reden om te twijfelen aan het instrument screening", aldus Smeets.

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, concludeerde deze week juist op basis van gesprekken die hij had met teamleden van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), dat "de lat omhoog moet" als het gaat om de screening van toekomstige medewerkers bij de dienst.

Faris K.

De politie kwam onder vuur te liggen nadat bekend werd dat een beveiliger van Geert Wilders was aangehouden op verdenking van lekken en al eerder was veroordeeld voor hetzelfde vergrijp. 

Faris K. werd 20 februari aangehouden op verdenking van schending van het amtsgeheim, door in de privésfeer vetrouwelijke politie-informatie te delen.

Een dag later meldden verschillende media dat K. ook gelekt zou hebben naar een criminele organisatie. Dit wordt niet bevestigd door de politie, maar het wordt wel meegenomen in het onderzoek van het Openbaar Ministerie.

K. maakte onderdeel uit van het beveiligingsteam van Wilders, maar behoorde niet tot de 'inner circle' rond de PVV-voorman. De man was onder meer belast met het maken van zogenoemde omgevingsscans voor de beveiliging van de politicus.

Veroordeling

Voordat hij de overstap maakt naar de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), werd K. in 2008 veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur voor het opzettelijk schenden van zijn ambtsgeheim. De veroordeling werd meegenomen in de screening van K., maar niet beoordeeld als een gevaar voor de staatsveiligheid.

Het zorgde voor verontwaardiging, onder andere bij Wilders. In een tweet vroeg hij zich af hoe zo iemand bij de DBB en in zijn beveiligingsteam kan komen. 

Smeets: "Als bij iemands sollicitatie sprake blijkt te zijn van een eerdere veroordeling, vormt dat natuurlijk een reden om daar zorgvuldig naar te kijken en over in gesprek te gaan. Een veroordeling staat een aanstelling niet bij voorbaat in de weg".

"Daarbij spelen verschillende factoren een rol. Bijvoorbeeld hoe ernstig het vergrijp was en in welke context het gebeurde. Hoe lang is het geleden en om wat voor veroordeling ging het? Bestaat er een kans op herhaling en hoe openhartig stelt de betrokkene zich op?" 

Veiligheidsonderzoek

Binnen de politie bestaat er een A- en een P-veiligheidsonderzoek. Het A-onderzoek is het meest diepgaand en wordt door de AIVD uitgevoerd. Een P-onderzoek gebeurt door AIVD-opgeleide politiemedewerkers. K. onderging laatstgenoemd onderzoek. 

Struijs zegt tegen NU.nl dat het niveau van de screening niet direct strenger moet, maar dat er binnen de screening nog veel ruimte is voor verbetering. Hij heeft volgende week een gesprek met Smeets over hoe de controle van agenten mogelijk beter kan.

Geen garantiebewijs

"Screening is belangrijk, maar vormt geen garantiebewijs. We mogen dit middel niet los zien van andere maatregelen die de integriteit en beveiliging bevorderen", aldus Smeets.

"Denk ook aan werving en selectie, het afleggen van de eed of belofte, autorisaties op basis van wie wat moet weten en functioneringsgesprekken. Het allerbelangrijkste is echter elkaar scherp houden."

Doorlichten

De politie besloot zaterdag wel de beveiligers van Wilders nogmaals helemaal door te lichten. Alle medewerkers van de DBB, die direct of indirect betrokken zijn bij het beveiligen van de PVV-leider, worden extra gecontroleerd.

De politie kwam tot deze beslissing, omdat ze zorgvuldigheid boven alles stelt en er zeker van wil zijn dat zij geen enkel feit of omstandigheid over het hoofd ziet. Indien daartoe aanleiding bestaat, volgt alsnog een uitvoerige aanvullende screening.

Woensdag werd bekend dat topmilitairen van de Koninklijke Marechaussee een deel van de beveiliging van Wilders op zich nemen. Het zou gaan om leden van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). 

Faris K.

Faris K. mag zijn proces in vrijheid afwachten. Uit onderzoek is niet gebleken dat er gevoelige informatie is gedeeld met criminelen. Dit zou wel in privésfeer zijn gebeurd. Daarnaast wordt K. ook verdacht van witwassen. De verdenking is dat hij voor het financieren van zijn eigen hypotheek zwart geld heeft gebruikt.