De militaire dienstplicht geldt vanaf volgend jaar ook voor vrouwen, als het aan het kabinet ligt. Omdat de opkomstplicht sinds 1997 is opgeschort, heeft de voorgenomen wetswijziging geen grote gevolgen. 

Nu krijgt iedere jongen van zeventien een brief dat hij dienstplichtig is. Straks krijgen ook meisjes die aanzegging, al hoeven ze voorlopig geen van allen in dienst. De dienstplichtige is niet verplicht tot opkomst. 

Het kabinet wil mannen en vrouwen in het vervolg gelijk behandelen. Tot dusver wilde het ministerie van Defensie vrouwen ontzien, omdat zij zouden kampen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Volgens minister Jeanine Hennis-Plasschaert zijn vrouwen inmiddels vrijwel even hoog opgeleid als mannen en moet gelijke behandeling sowieso zwaarder wegen dan het compenseren van achterstanden.