Veel vrouwen in Rotterdam hebben volgens onderzoek van de Erasmus Universiteit wel eens last gehad van intimidatie op straat, zoals sissen, naroepen, in het nauw drijven of achtervolgen.

Uit het onderzoek, dat dinsdag is gepresenteerd, blijkt dat 84 procent van de vrouwen tussen 18 en 45 jaar in de Maasstad slachtoffer is of is geweest van seksuele straatintimidatie. Van de 1.200 ondervraagde vrouwen wil 90 procent dat het probleem wordt aangepakt.

Zij ervaren allerlei gradaties en variaties van de wijze waarop zij worden lastig gevallen en besluiten soms om die reden bepaalde delen van de stad te mijden.

Wethouder Joost Eerdmans (veiligheid, handhaving en buitenruimte), die opdracht gaf voor de studie, noemt de uitkomsten "heftige cijfers". Hij is woensdag gastheer van een landelijk congres over straatintimidatie in Rotterdam. Eerdmans pleit voor oplossingen in de preventieve en repressieve sfeer.

'Onacceptabel'

"Dat zoveel vrouwen lastig worden lastiggevallen en dat bijna 90 procent het gedrag aanpast om straatintimidatie te voorkomen door bijvoorbeeld andere routes te lopen, vind ik onacceptabel", aldus de wethouder.

Uit het onderzoek blijkt echter dat 87 procent van de lastiggevallen vrouwen geen aangifte doet of daarvan melding maakt bij politie of handhavers.

Groepen

Nader onderzoek naar de achtergronden van de plegers leert dat het meestal om mannen in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar gaat, die doorgaans in groepen (57 procent) opereren. De gemeente Rotterdam liet ook hun herkomst nagaan; een fors deel is blijkens het onderzoek van Marokkaanse (32 procent) of Antilliaanse (18 procent) afkomst.

Eerdmans zegt dat Rotterdam met deze gegevens beter aan oplossingen kan werken, zoals de opvoeding, bewustwording, de rol van de cultuur en de school.