De dijk langs de Nederrijn en de Lek gaat over een lengte van ruim vijftig kilometer op de schop.

Het dijkgedeelte tussen Amerongen en Schoonhoven beschermt een groot deel van de Randstad tegen overstromingen bij extreem hoogwater. Het karwei gaat tussen de 300 en 400 miljoen euro kosten, verwacht dijkgraaf Patrick Poelmann van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

"De dijk is de voordeur voor de waterveiligheid van de Randstad. Als de dijk zou breken, komt het water tot Amsterdam en Gouda. Meer dan een miljoen mensen en de economische motor van Nederland zouden daardoor worden getroffen", zegt hij.

HDSR begon in 2014 met een onderzoek naar de staat van de dijken. Gebleken is dat verhoging op sommige plekken nodig is. Vooral versterking is van belang, aangezien er door klimaatverandering over langere tijd extreem hoogwater tegen de dijklichamen kan klotsen. Dan moet de dijk wel op zijn plek blijven staan. 

2030

De aanpak van de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de grootste dijkversterkingsoperatie die ooit in Nederland is uitgevoerd.

Het karwei is onderverdeeld in een aantal deeltrajecten. Per traject overlegt het schap met bewoners en betrokkenen over de maatregelen. In maart zijn de eerste informatieavonden. Poelmann denkt dat het hele karwei ergens rond 2030 klaar zal zijn.