Steeds vaker sterven kalfjes in de melkveehouderij in het eerste levensjaar. Het gaat om kalveren die direct van de moeder worden gescheiden en afhankelijk zijn van zorg door de boer.

Volgens de organisatie Dier&Recht gaat het om  zo'n 350.000 dieren per jaar. De organisatie startte een petitie om melkveehouders op te roepen om maatregelen te nemen tegen de sterfte.

Uit gegevens van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat in 2015 13,3 procent van de geregistreerde kalveren (vanaf drie dagen oud) in het eerste levensjaar stierf. De dienst ziet sinds 2010 een toename van het aantal kalveren dat vroegtijdig overlijdt. In 2014 ging het om 12,2 procent en ook in voorlopige cijfers voor 2016 is een lichte toename te zien, zegt een woordvoerder van de organisatie.

De GD doet in opdracht van de overheid en de sector onderzoek naar de gezondheid van dieren in de veehouderij. Daarbij valt de kalverensterfte sinds enkele jaren op, aldus de GD. Om de sterfte terug te dringen wordt bedrijven onder meer geadviseerd kalfjes extra melk te geven tijdens de winterperiode, wanneer de sterfte het hoogst is. Ook zouden kalfjes de eerste 24 uur na hun geboorte onbeperkt biest, de eerste moedermelk, moeten krijgen van de boer.

Petitie

Volgens Dier&Recht schiet goede zorg voor de kalfjes door de schaalvergroting in de melkveehouderij vaker tekort. Dier&Recht wil Friesland Campina, Nederlands grootste zuivelcoöperatie, met de petitie oproepen om met haar boeren maatregelen te nemen om de verhoogde kalversterfte te stoppen.

Friesland Campina laat in een reactie weten bekend te zijn met de cijfers van de gezondheidsdienst, maar zegt dat de cijfers niet laten zien bij welke bedrijven de sterfte hoog is. "We doen heel veel om kalverensterfte te voorkomen," zegt een woordvoerder. "Maar we kunnen de cijfers niet koppelen aan specifieke bedrijven. Het is niet gezegd dat het bedrijven van ons zijn."

Indien bij bedrijven van Campina wordt geconstateerd dat dieren worden verwaarloosd, mag door het betreffende bedrijf geen melk meer worden geleverd, aldus de zuivelcoöperatie.