De nationale politie moet meer mensen met een multiculturele achtergrond aannemen en daarvan moeten er bovendien meer doorstromen naar de top van de organisatie. De politie verliest anders draagvlak in de samenleving, stelt Max Daniel van de nationale politie in een interview met de Volkskrant vrijdag.

Etnische diversiteit moet een prioriteit worden binnen het korps vindt Daniel.

De urgentie van het probleem wordt door de organisatie niet voldoende gevoeld volgens de politiecommissaris Noord-Nederland en algemeen commandant van de Nationale Staf Grootschalig Bijzonder Onderzoek (NSGBO) asielstromen en mensensmokkel.

Daniel denkt dat een gebrek aan een afspiegeling van de samenleving in het korps gevolgen heeft voor het vertrouwen in de politie. Van de mensen in de hoogste politieleiding, de zogeheten Top 71, is de Nederlands-Indische Daniel de enige met een niet-westerse achtergrond.

Steun

De politiecommissaris wordt in zijn pleidooi gesteund door collega's van de nationale politie. Samen vormen ze sinds 2007 de onafhankelijke denktank Pharessia. De groep komt geregeld samen om te praten over diversiteit.

Korpschef Erik Akerboom zegt zich te herkennen in het verhaal van Daniel en de leden van Pharresia. "Er is de afgelopen jaren te weinig bereikt als het gaat om het diverser maken van de politie", zegt hij in de Volkskrant. "De toenemende polarisatie in de samenleving zie ik ook om mij heen. Dat is een extra reden om echt werk te maken van meer diversiteit binnen het korps."