Het Rode Kruis gaat alle documenten van en over gevangenen van Kamp Amersfoort conserveren en digitaliseren. In het 'Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort' zaten in de Tweede Wereldoorlog tienduizenden mensen gevangen die de bezetter niet bevielen.

Het Rode Kruis beschikt onder meer over ziektekaarten, transportkaarten en andere persoonlijke documenten. Ook het herinneringscentrum op de plek zelf heeft dergelijke archieven, die ook al deels zijn gedigitaliseerd. Er komt nog steeds materiaal bij.

Mensen die informatie willen over het verblijf van een dierbare in het kamp, kunnen nog wel met vragen bij het het kamp en Rode Kruis terecht, maar het kan zijn dat de desbetreffende informatie net onder behandeling is.

Het herinneringscentrum werft intussen fondsen voor uitbreiding en aanpassing. Er kwam al geld binnen van de Postcodeloterij en er is overleg met overheden. Het centrum wil de binnenruimten uitbreiden en het aanzicht van het buitenterrein veranderen, onder meer met een omheining, die de beklemming van destijds in herinnering moet roepen.