In het Friese Burgwerd is de administratie gevonden van duizenden mensen die in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zaten in Sneek en omgeving. 

Medewerkers van de Stichting Sneek 1940-1945 vonden onlangs vijftienduizend zogeheten onderduikkaarten, verpakt in vijftien doosjes achter het orgel van de dorpskerk van Burgwerd.

Tijdens de oorlog vonden duizenden onderduikers een veilige plek in Friesland. Er was voldoende voedsel dankzij de landbouw en veeteelt. De afgelegen dorpen en boerderijen waren daarnaast goede schuilplekken.

De onderduikers werden kort na de bevrijding allemaal geregistreerd. Hun informatie werd op kaarten geschreven. Iets minder dan vierduizend van dit soort kaarten maken al deel uit van de collectie van Fries historisch centrum Tresoar en van Kamp Westerbork. Met de vondst in Burgwerd is de onderduikadministratie in een klap fors uitgebreid.