De Nederlandse Staat heeft voldoende gedaan om de verspreiding van Q-koorts tegen te gaan. Mensen die in de omgeving van besmette boerderijen woonden, werden voldoende voorgelicht en er zijn genoeg maatregelen getroffen. 

Dit oordeelde de rechtbank in Den Haag woensdag in een zaak die door driehonderd Q-koortspatiënten was aangespannen tegen de Staat.

De patiënten houden de overheid verantwoordelijk voor de verspreiding van de ziekte. Ze vinden dat destijds niet genoeg is gedaan om verspreiding van Q-koorts te voorkomen en dat bewoners van de getroffen gebieden onvoldoende werden voorgelicht.

Afgewezen

De rechtbank heeft de vordering van de eisers afgewezen, blijkt uit het zeventig pagina's tellende vonnis. ''De rechtbank is van oordeel dat de algemene voorlichting over Q-koorts voldoende is geweest. Verder konden omwonenden en passanten op basis van de verstrekte informatie weten in welke gemeenten zich een (mogelijk) besmet bedrijf bevond", staat in het vonnis.

De klagers vinden onder meer dat de overheid te laat ingreep om de ziekte te bestrijden en te lang wachtte met het ruimen van getroffen boerderijen. Al in 2008 was bekend dat het aantal besmettingen drastisch was gestegen, terwijl in 2010 de eerste dieren werden geruimd. Ook vinden patiënten het wrang dat zij nooit zijn gecompenseerd door de overheid, terwijl de getroffen veehouders een schadevergoeding kregen.

Epidemie

Q-koorts wordt overgedragen van dieren op mensen en komt vooral voor bij melkgeiten. In 2007 brak in Nederland een Q-koortsepidemie uit en werden vooral geiten- en schapenboerderijen in Gelderland en Noord-Brabant getroffen. Duizenden mensen kregen de ziekte, van wie er volgens officiële tellingen 26 zijn overleden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft echter toe dat het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers hoger ligt. De stichting Q-support berekende dat 74 mensen aan de ziekte overleden. In 2009 liep het aantal Q-koortsbesmettingen bij mensen op tot 2.354.

Ruimingen

Om de ziekte terug te dringen werden in 2010 zo'n 50.000 voornamelijk drachtige melkgeiten en -schapen geruimd. In datzelfde jaar daalde het aantal ziektegevallen tot 504. In 2011 waren dit er nog 81. Daarnaast kwam er een vaccinatieplicht voor melkgeiten en -schapen in Noord-Brabant en aangrenzende gebieden.

Mensen die lijden aan Q-koorts hebben last van griepverschijnselen, hoewel de helft van de patiënten geen klachten heeft. Een aantal patiënten heeft last van een chronische vorm van de ziekte en lijdt nog steeds aan de gevolgen.

Luc Rohof, een van de advocaten van de Q-koortspatiënten, overweegt om in hoger beroep te gaan. ''We gaan eerst het zeventig pagina's tellende vonnis bestuderen'', aldus Rohof.