Een reeks verdachten is dinsdag na een grote politieactie in 2013 op een woonwagencentrum in Den Bosch veroordeeld tot straffen tot achttien maanden. 

De hoofdverdachte kreeg voor witwassen behalve anderhalf jaar celstraf ook te maken met een verbeurdverklaring van zijn woning. Die is volgens een taxatie 410.000 euro waard.

De hoofdverdachte zou volgens berekeningen tussen 2007 en 2013 samen met zijn partner bijna een miljoen euro meer hebben uitgegeven dan de 199.000 euro die via legale bronnen was binnengekomen.

De rechtbank oordeelde over 48 zaken die aan 24 verdachten ten laste waren gelegd voor onder meer witwassen, verboden wapenbezit, diefstal van stroom, valsheid in geschrifte en meineed.

20 veroordelingen

In twintig gevallen werd een veroordeling uitgesproken. De straffen die zijn opgelegd variëren van gevangenisstraf en geldboetes tot taakstraffen.

Aan drie verdachten is door het OM wegens uitkeringsfraude een boete opgelegd. In 25 aanklachten werd vrijspraak verleend. Negen zaken zijn aangehouden en worden over een half jaar behandeld.

De officier van justitie liet op 31 oktober 2013 doorzoekingen verrichten op het woonwagencentrum na informatie over wiethandel door diverse bewoners, het bezit van dure auto's door vrijwel alle bewoners en illegale inkomsten. Hoewel de verdediging aanvoerde dat de invallen en de aanhoudingen grote psychische gevolgen hebben gehad, vindt de rechtbank dat de politieactie op grond van de verdenkingen en resultaten gerechtvaardigd was.

Wel zegt de rechtbank bij het bepalen van de vonnissen rekening te hebben gehouden met de inzet van het arrestatieteam en de impact die dit moet hebben gehad.