Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, verenigd in de G4, willen dat de gemeenten de regie terug krijgen over het inburgeringsproces. De grote steden menen dat maatwerk nodig is om de integratie in goede banen te leiden. 

De steden reageren hiermee op het rapport van de Rekenkamer, waaruit dinsdag blijkt dat het huidige inburgeringsbeleid tekort schiet.

De G4 herkent zich in de conclusies en heeft al eerder zorgen geuit over de lagere deelname aan inburgeringscursussen en de lagere slagingspercentages, zo luidt een reactie.

Door de nieuwe inburgeringswet hebben gemeenten geen zicht meer op het inburgeringsproces. ''Gemeenten kunnen inburgeraars niet stimuleren, aanspreken of ondersteunen. Uit ervaring voor 2013 is gebleken dat dit wel nodig is.''

Daarom moet er als het aan de G4 ligt een nieuw systeem komen waarbij de gemeenten weer de regie voeren.

Stijging

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) schreef eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat het percentage geslaagden steeg van 32 naar 49 procent. Toch uitte hij ook zijn zorgen over de marktwerking, de eigen verantwoordelijkheid van de migranten en de resultaatverplichting. 

In het rapport staat dat Asscher voorstelt gemeentes een meer adviserende rol te geven, de immigrant een extra stimulans te geven om het staatsexamen te doen en meer documenten te vertalen voor onder meer de website van Blik op Werk.

"De constateringen die de minister doet en de aanpassingen die hij vervolgens aankondigt zijn in lijn met de conclusies van ons onderzoek", staat te lezen in het rapport van de Rekenkamer.

'Integratieramp'

D66 laat echter geen spaan heel van de minister. "Asscher faalt in zijn integratiebeleid", stelt D66-Kamerlid Paul van Meenen. "Hij heeft niets gedaan om de integratie van nieuwkomers te bevorderen. Een integratieramp ligt daarmee op de loer."

Volgens Van Meenen is het niet geloofwaardig dat Asscher pas aan het eind van zijn regeertermijn ingrijpt.

Asscher laat weten het eens te zijn met de conclusies van de Rekenkamer. Wel benadrukt hij dat hij vorig jaar al maatregelen heeft genomen om de inburgering te verbeteren.

"Zo krijgen de gemeenten meer regie en meer betrokkenheid bij de lokale inburgeraars en komt er streng toezicht op de inburgeringsbureaus en de kwaliteit van hun lessen", aldus Asscher.

"Het is voor iedereen in Nederland van groot belang dat nieuwkomers snel een plek vinden in onze samenleving. De inburgering is daar een cruciaal startpunt voor."