De criminaliteitscijfers in Nederland liggen hoger dan uit officiële cijfers blijkt. Dat meldt Trouw vrijdag op basis van een vertrouwelijke notitie van de politie en het Openbaar Ministerie aan het aankomende kabinet, dat na de Tweede Kamerverkiezingen in maart aantreedt.

Door capaciteitsgebrek bij opsporingsdiensten en de mindere bereidheid om aangifte te doen bij burgers en bedrijven, geven de cijfers niet de werkelijke omvang weer. Ook is de capaciteit bij de politie op een niveau gekomen dat de burger dreigt het vertrouwen te verliezen in de rechtshandhaving. De opstellers vermelden niet hoeveel capaciteit politie en OM tekortkomen.

Volgens de notitie dreigt een "onoverbrugbare achterstand" van politie en OM op plegers van criminaliteit. Criminelen zouden handelen alsof ze onaantastbaar zijn.

Korpschef Erik Akerboom zegt dat uit het onderzoek dat de politie samen met het OM heeft gedaan, nog eens blijkt dat de opsporingscapaciteit schaars is. "De politie kan heel veel, maar er zullen altijd keuzes moeten worden gemaakt", aldus Akerboom.

Signalen

Trouw meldt op basis van het document dat bij politie, justitie en burgemeesters steeds vaker signalen binnenkomen dat de ontwikkeling van de criminaliteit minder rooskleurig is dan uit officiële cijfers blijkt. Veel criminaliteit blijft onzichtbaar. Er zou een verschil van 3,5 miljoen delicten zitten tussen de officiële en de geschatte criminaliteit. Over 2015 werden bij de politie 960.000 misdrijven geregistreerd, het merendeel op basis van een aangifte.

De auteurs van de notitie stellen dat mensen vaak al geen aangifte meer doen bij braak en diefstal, omdat ze het als een maatschappelijk verschijnsel zijn gaan accepteren. De aangiftebereidheid nam de laatste tien jaar met ruim 23 procent af.

OM

De bereidheid om aangifte te doen nam mogelijk ook af omdat er vaak weinig mee wordt gedaan. Van de 960.000 misdrijven nam de politie er uiteindelijk 412.000 in behandeling. 177.000 daarvan sloten zonder verdachte. Het OM bekeek vervolgens 225.000 dossiers, waarvan 37.000 eindigden zonder dat eventuele verdachten voor de rechter verschenen.

Volgens de krant gingen er zo'n 170.000 dossiers het vervolgingsproces in, wat 18 procent is van de totale geregistreerde criminaliteit.