Op meerdere plaatsen in het land nemen waterschappen extra maatregelen om de hoge waterstanden door storm en regen het hoofd te bieden.

In Den Oever, in de kop van Noord-Holland, en in Delfzijl gaan de coupures in de dijk dicht. Ook in Zeeland heeft het waterschap uit voorzorg coupures en sluizen afgesloten. Langs de Maas in Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis worden kades afgezet.

Waternet, het waterschap van Amsterdam en omstreken, heeft donderdag al de gemalen aangezet om het waterpeil in de polders te verlagen, zodat het overvloedige water kan worden opgevangen.

De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel gaat vrijdag dicht en mogelijk wordt ook de Maeslantkering bij Hoek van Holland gesloten.

De verhoogde waterstanden worden veroorzaakt door veel regen, maar ook door twee noordwesterstormen (vrijdag en zaterdag) en springtij in de Noordzee.