Homoseksuelen en vrouwen ervaren vaker uitsluiting bij Defensie

Homoseksuelen, vrouwen en etnische minderheden hebben vaker negatieve ervaringen in het leger, omdat ze afwijken van de mannelijke, blanke, heteroseksuele norm. Dat blijkt uit een vrijdag verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau.

SCP voerde het onderzoek Grenzen aan de eenheid uit in opdracht van Defensie onder ruim 2.600 personeelsleden.

Medewerkers voelen zich door de heersende cultuur binnen Defensie betrokken en verbonden met elkaar, maar dat heeft volgens het rapport ook een keerzijde. Medewerkers die zich niet conformeren aan de dominante cultuur van hun eenheid of afdeling hebben te maken met pesten, roddelen en uitsluiting. De helft van de geïnterviewden rapporteert negatieve ervaringen.

De dominante, voornamelijk mannelijke, blanke en heteroseksuele norm, heeft vooral een keerzijde voor vrouwen, etnische minderheden en homoseksuelen.

Stereotyperingen

Zeker een op de acht vrouwelijke medewerkers bij Defensie heeft vorig jaar te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht. Medewerkers met een niet-westerse achtergrond krijgen vaak te maken met stereotyperingen, bovendien wordt de loyaliteit bij militair personeel met een (vermeende) moslimachtergrond betwijfeld.

Ondanks dat deze groepen vaker te maken hebben met negatieve ervaringen, voelen zij zich wel sterk verbonden met de organisatie en zijn ze tevreden met hun werk.

Hoewel de houding onder medewerkers ten opzichte van vrouwen, etnische minderheden en homoseksuelen positief is, zijn medewerkers van Defensie geen voorstander van het uitbreiden van diversiteit onder personeel. Een voorkeursbeleid zou niet op steun kunnen rekenen.

Bagatelliseren

Defensiemedewerkers die te maken hebben met sociale sancties proberen deze vaak te bagatelliseren of zich aan te passen. Ook wordt soms de dader aangesproken of teruggepakt.

Het gebeurt niet vaak dat personeelsleden die afwijken van de norm negatieve ervaringen melden bij leidinggevenden. Dat komt volgens het SCP vanwege angst voor represailles, zoals reputatieschade of bekend komen te staan als 'zwak' of 'matennaaier'.

Tip de redactie