Schepen kunnen vanaf zondag 10.00 uur beperkt weer gebruikmaken van het Maas-Waalkanaal. De stremming tussen Heumen en Weurt wordt opgeheven. Dat meldt Rijkswaterstaat zaterdagmiddag.

De sluis bij Weurt is vanaf zondagochtend beperkt te bedienen. Er wordt met beleid geschut en gekeken hoeveel schepen per dag verantwoord kunnen worden doorgelaten. Voorwaarde voor het hervatten van de scheepvaart is wel dat het waterpeil in het Maas-Waalkanaal op voldoende niveau blijft.

De Sluis bij Heumen blijft tot nader order gestremd.

De oorzaak van het zakken van het peil is een aanvaring bij Grave. Een binnenvaartschip dat was geladen met benzeen botste op 29 december tegen een brug bij Grave, waardoor de stuw ernstige schade opliep.

Het repareren van de stuw gaat niet gemakkelijk. Het waterpeil is sindsdien meters gedaald.

Schepen die nu in het Maas-Waalkanaal tussen Weurt en de Oostelijke Kanaalhaven liggen, kunnen vanaf zondagochtend weg en bedrijven kunnen weer worden bevoorraad. De woonboten in het kanaal zijn inmiddels los van de bodem zodat ze met het stijgende waterpeil mee omhoog komen.

Rijkswaterstaat verwacht in ieder geval tot en met maandag bezig te zijn met de laatste berekeningen voor een kortetermijnoplossing. Die wordt dan zo spoedig mogelijk gepresenteerd en gerealiseerd.

Schepen

Dagelijks passeren zo'n 75 tot 100 schepen de sluizen in de Maas. Dat komt neer op 1.800 tot 2.000 vrachtwagenladingen per dag. Veel bedrijven worden door de stremming op kosten gejaagd doordat schepen moeten omvaren.

Dat kan tot wel 48 uur aan vertraging leiden, onder meer door langere wachttijden bij sluizen in de alternatieve vaarroute in België. Ook komen bedrijven in de problemen nu ze door de lage waterstand in het geheel van vaarroutes zijn afgesneden.

Overzicht: Problemen waterpeil Maas-Waalkanaal

Een schip met benzeen is donderdagavond 29 december tegen een pijler van de Thompsonbrug bij Grave en Nederasselt (Noord-Brabant) gevaren. © ANP
Door de botsing raakten zes schuiven van een stuw beschadigd en liep er veel water weg uit het deel van de rivier tussen de twee sluizen. © ANP
Hierdoor daalde het waterpeil in de Maas en het Maas-Waalkanaal, dat belangrijk is voor de binnenvaart. © NU.nl/Piet Spanjers
Het waterpeil zakte dusdanig dat enkele woonboten scheef kwamen te hangen. © NU.nl/Piet Spanjers
De brandweer sloeg vrijdag 30 december groot alarm voor enkele woonboten op de Paesplas in Gennep. © NU.nl/Piet Spanjers
Rijkswaterstaat plaatste op maandag 2 januari noodpompen zodat water vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal gepompt kan worden. © ANP
Dinsdag 3 januari voorspelde het Bureau Voorlichting Binnenvaart dat de stremming van de Maas nabij Grave nog wekenlang voor problemen zou zorgen. © ANP
Een woordvoerder van Rijkswaterstaat liet op vrijdag 6 januari weten dat het waterpeil onnodig gezakt is, omdat de sluis bij Heumen pas 7 uur na de aanvaring werd gesloten. © ANP
Schepen konden vanaf zondag 10.00 uur beperkt gebruikmaken van het Maas-Waalkanaal. Tussen Heumen en Weurt werd de stremming opgeheven. © ANP
Op 10 januari werd bekend dat Rijkswaterstaat een tijdelijke dam gaat bouwen zodat de scheepvaart tussen Grave en Sambeek kan worden hervat. © ANP
Op 11 januari begint Rijkswaterstaat met het schoonmaken van de Maas. Door het droogvallen van de watergangen is veel vervuiling zichtbaar. © NU.nl/Piet Spanjers
De scheepvaart op de Maas wordt volgende week hervat, meldt Rijkswaterstaat donderdag 19 januari. © ANP
De tijdelijke dam die gebouwd wordt bij de kapotgevaren stuw in Grave is sterk genoeg om het waterpeil in de rivier weer te laten stijgen, aldus Rijkswaterstaat. © ANP
Op 23 januari wordt de scheepvaart op de Maas weer hervat; het waterpeil is inmiddels genoeg gestegen. © ANP
Een dag later maakt de Onderzoeksraad voor Veiligheid bekend het incident en de nasleep te gaan onderzoeken. © ANP