De Nederlandse politie gaat op korte termijn experimenteren met stroomstootwapens bij verschillende eenheden binnen de politie. Dat zegt korpschef Erik Akerboom in een interview met NU.nl.

De aanleiding is de incidenten tijdens de jaarwisseling, toen hulpverleners werden bestookt met stenen en vuurwerk en voor miljoenen aan schade werd aangericht.

"We moeten constateren dat de maatregelen die er nu zijn niet het gewenste effect hebben en gemakkelijke oplossingen liggen niet direct voor het oprapen", aldus Akerboom. De korpschef zegt de huidige maatregelen tegen het licht te gaan houden.

Niet alleen de speciale eenheden, maar ook de basisteams van de politie gaan stroomstootwapens uitproberen. "Het gat tussen vuurwapen en stok wordt als te groot ervaren", aldus Akerboom. We zijn benieuwd naar de werking en wanneer we ze het beste kunnen gebruiken."

In welke steden de politie stroomstootwapens gaan dragen, laat Akerboom op korte termijn weten. Er moeten eerst afspraken worden gemaakt met lokale overheden. 

Daarnaast wordt de uitschuifbare wapenstok in 2018 uitgerold. Voordat dit definitief gebeurt moet eerst de aanbesteding plaatsvinden en agenten worden opgeleid.

Dit is de politie van plan na geweld jaarwisseling
Dit is de politie van plan na geweld jaarwisseling

Bodycams

Verder wil Akerboom medio 2017 grootschalige pilots starten met bodycams. "Op veel plekken wordt er al mee gewerkt, maar ik vind dat we dat nu ook goed moeten gaan regelen. Dat we niet alleen weten wat het kost, maar ook wat het oplevert. En het is belangrijk wat politiemensen er van vinden en of ze ook merken dat het effect heeft."

Na de pilots zal pas een definitief besluit vallen of de wapens en bodycams worden ingevoerd en op welke schaal.

Akerboom benadrukt dat hij geen wapenwedloop wil starten. "Het gaat ook om hogere strafeisen. Het stuit agenten tegen de borst dat mensen die geweld gebruiken na dagen of een paar weken weer buiten staan." 

Daarnaast moet volgens de baas van de politie het gedrag van raddraaiers veranderen en buurtbewoners en ouders meer betrokken worden als het gaat om dit soort incidenten.

"Wat ik interessant vind, is ouders medeverantwoordelijk maken voor wat hun kinderen doen. Veel kinderen gaan met hun ouders illegaal vuurwerk kopen en veel ouders staan met kinderen ’s avonds op straat en dan is het zaak zichzelf en hun kinderen in toom te houden tegen politie en elkaar. Het reikt verder dan alleen geweld tegen politie. Dit is iets wat we uit oud en nieuw moeten bannen. Gelukkig zie ik ook veel initiatieven in de samenleving die wel bijdragen aan een positief sentiment”, aldus Akerboom.

Enquête

Akerboom is positief over de resultaten van een enquête van de politievakbond ACP die door 1.700 politiemensen werd ingevuld en donderdag werd gepubliceerd. "Hier moeten politiemensen ook indringend bij betrokken worden."

Een van de maatregelen waar Akerboom achterstaat, is het scharen van illegaal vuurwerk onder de wet wapens en munitie. Daarmee krijgt de politie extra bevoegdheden. "Als niet alleen je vuurwerk wordt ingenomen, maar ook je auto waarmee je het vervoert, dan denk je wel twee keer na."

Na de jaarwisseling liet Akerboom al weten zwaar vuurwerk te willen afschaffen. "Een goede eerste stap zou zijn om de legale verkoop te beperken tot siervuurwerk".

Ministerie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt donderdag naar aanleiding van de incidenten tijdens de nieuwjaarsnacht nog eens tegen het licht te willen houden of de politie genoeg bevoegdheden heeft om raddraaiers aan te pakken. Dat gebeurt in overleg met burgemeesters en politie. Het ministerie gaat ook de ideeën die de ACP de afgelopen dagen verzamelde "serieus bestuderen".