Het aantal moorden en gevallen van doodslag in Nederland is opnieuw gedaald, tot een laagterecord van 109 vorig jaar. 

Dat zijn er zes minder dan in 2015, volgens de woensdag verschenen 'moordlijst' die het weekblad Elsevier sinds 1992 jaarlijks bijhoudt.

De maker van de moordlijst, misdaadverslaggever Gerlof Leistra, schrijft de verdere daling toe aan de minder grote gewelddadigheid van het drugsmilieu, de afname van het aantal heroïneverslaafden en de opkomst van internet. Volgens Leistra blijven jong en oud door de opkomst van internet vaker binnen en lopen ze daardoor minder risico slachtoffer te worden van een levensdelict.

Volgens de misdaadverslaggever past het laagterecord sinds 1992 niet in het beeld dat het publiek heeft van moorden en doodslag in Nederland. "Liquidaties krijgen buitensporig veel aandacht in de media en de publieke opinie heeft daardoor de indruk dat er van alles aan de hand is", zegt Leistra.

Amsterdam

Opvallend is wel dat in Amsterdam het aantal geweldsdoden steeg van vijftien in 2015 naar 22 vorig jaar. In Rotterdam daalde dat aantal juist, van twaalf naar acht. Dat is volgens Leistra gedeeltelijk toeval en een kwestie van stuivertje wisselen tussen de grote steden, maar hij prijst tevens de Rotterdamse korpschef Frank Paauw ,,die erbovenop zit''.

Vooral de laatste jaren nam het aantal dodelijke geweldsdelicten verder af, van 137 in 2014 via 115 (2015) naar 109 vorig jaar. De laagterecords in de afgelopen jaren maken het volgens Leistra lastig een voorspelling te doen over een mogelijke verdere daling.

Toen hij zijn moordlijst in de jaren negentig begon, waren er jaren met meer dan 250 geweldsdoden met uitschieters tot boven de 280.