Nederlandse kerken gaan zaterdag 21 januari een recordpoging klokluiden doen. Meer dan honderd kerken gaan aan het begin van de middag tegelijkertijd de klok luiden.

De actie gaat volgens het Nederlands Dagblad uit van de kerkelijke fondswerfcampagne Kerkbalans. De organisatie wil met het ludieke initiatief aandacht vestigen op de Nederlandse kerken, die al jaren worstelen met teruglopende inkomsten. Dit komt door de ontkerkelijking en de vergrijzing van de samenleving.

De actie gaat van start op het Domplein in Utrecht. Voorafgaand aan de recordpoging gaat het komische duo Ernst en Bobbie, bekend van de gelijknamige serie, met honderden kinderen zoveel mogelijk lawaai maken.

De recordpoging vormt de aftrap van twee weken waarin de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen. Het thema van de actieweek is 'Mijn kerk verbindt’. Het is volgens de initiatiefnemers de grootste kerkelijke fondsenwerfactie in de Nederlandse geschiedenis.