Vooral in de grote steden nam in 2016 de bevolking toe. De bevolkingsgroei komt voornamelijk door geboortes en door immigratie. In 21 procent van de gemeenten daalde het aantal inwoners.

De bevolkingsgroei was afgelopen jaar relatief groot, blijkt uit cijfers van het CBS over de eerste elf maanden van 2016.

In de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam werden meer baby's geboren dan dat er mensen overleden. Ook kwamen er meer immigranten naar de grote steden dan dat er vertrokken. Sinds 2008 is het al zo dat de bevolkingsgroei in deze steden groter is dan die in de rest van Nederland.

In 2016 kwamen er landelijk per duizend personen zes mensen bij. In Amsterdam waren dat er drie keer zoveel. In Rotterdam waren het dertien mensen per duizend, op de voet gevolgd door Utrecht met twaalf. In Den Haag kwamen er negen mensen per duizend bij.

17 miljoen

Nederland telt inmiddels 17,1 miljoen geregistreerde inwoners. Hoewel nog niet alle cijfers van 2016 zijn verwerkt, gaat het CBS ervan uit dat de bevolking vorig jaar met 111.000 personen is gegroeid.

In 2015 waren dat er nog ruim 78.000. Het groeitempo is sinds het begin van deze eeuw niet zo hoog geweest. Die forse groei komt vooral door toegenomen immigratie.