Het Waterschap Limburg houdt de dijken langs de Maas en de Niers in het uiterste noorden van Limburg goed in de gaten. Het fors zakken van de Maas kan de dijken ondermijnen.

Zo kan uitspoelend grondwater delen van de dijken kwetsbaar maken.

Ook nam het waterschap maandag maatregelen om verder dalen van het waterpeil in de Mookerplas tegen te gaan. Daarvoor zijn schotten geplaatst.

Ondanks die schotten sijpelt er nog steeds water uit de Mookerplas weg, maar niet zoveel dat dit het peil echt beïnvloedt, maakte het schap maandag bekend. Met onder meer een peilbuis controleert het waterschap de plas.

Oorzaak van het fors zakken van de Maas is een aanvaring op 29 december bij Grave. Een binnenvaartschip voer daar tegen een brug waardoor de stuw ernstige schade opliep. Sindsdien is het peil van de Maas tussen Sambeek en Grave zo'n 3 meter gedaald.