De filezwaarte in Nederland is het afgelopen jaar met 12 procent toegenomen. Automobilisten staan steeds vaker en langer in de file, vooral vanwege de groei van de economie.

Ook de komende jaren blijft het aantal files waarschijnlijk toenemen, maakt de ANWB vrijdag bekend. De stijging werd in 2014 ingezet, toen de economie weer aantrok na de recessie.

De filezwaarte groeide in 2015 met 20 procent. Filezwaarte is de lengte van de file keer de duur van de file.

De drukste spits van dit jaar was op 1 november. Toen stond er 928 kilometer file in het land. Grootste knelpunt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude, waar de druk 112 procent groeide.

Dit jaar hadden automobilisten in de ochtendspits zo'n 6 procent vaker last van files. In de avondspits was er een groei van 14 procent. Buiten de spits nam de filezwaarte met 21 procent toe.

VID

De Verkeersinformatiedienst (VID) spreekt vrijdag van een toename in filedruk van 10 procent dit jaar. Vooral in de maanden april, mei, juni en juli was het drukker dan in 2015.

Volgens de VID stonden de mensten het vaakst vast op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. 4,3 procent van alle files stond op dat traject. In de andere rijrichting was dat 4,2 procent.

Hoek van Holland

Op de derde plaats staat de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Het fileaandeel bedroeg daar 3,9 procent. Dat is minder dan vorig jaar, toen het traject de eerste plaats innam.

Grootste groei was ook volgens de VID de A4 van Amsterdam naar Den Haag. De filedruk groeide daar met 59 procent. De ander kant op was er een groei van 54 procent.

Maatregelen

Verbeteringen aan de infrastructuur zijn volgens de ANWB niet opgewassen tegen het grotere verkeersaanbod. Het oponthoud op wegen waar extra rijstroken zijn aangelegd is wel afgenomen, maar de totale vertraging door files is flink gestegen.

Naast structurele verbeteringen aan het hoofdwegennet, is er aandacht nodig voor het onderliggende wegennet, vindt de verkeersdienst. Weggebruikers wordt bovendien aangeraden zich te informeren voor ze de weg op gaan.