De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft zes marinelocaties voor een jaar onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie zijn herhaaldelijk tekortkomingen en overtredingen geconstateerd op gebied van milieu en brandveiligheid.

Door de overtredingen bestaat een gevaar voor de veiligheid van personeel en omgeving.

De overtredingen werden geconstateerd op locaties in Den Helder (Nieuwe Haven, Fort Harssens en Marinekazerne Erfprins) op Texel (Joost Dourleinkazerne), in Doorn (Van Braam) en Maartensdijk (Logistiek Centrum Maartensdijk).

Volgens de inspectie worden gevaarlijke stoffen niet altijd volgens de regels opgeborgen en staan die in veel gevallen te dicht bij gebouwen. Ook op gebied van brandveiligheid schieten de kazernes tekort. Zo zijn bij sommige gebouwen vloeren en wanden niet brandwerend genoeg.

Branddeuren

De inspectie constateerde ook dat soms branddeuren worden vastgezet en dat vluchtwegen geblokkeerd worden met materialen. Ook zijn sommige milieuvergunningen verouderd en kan niet worden aangetoond dat een groot aantal installaties wordt onderhouden.

Het verscherpte toezicht houdt in dat de inspectie het hele jaar de locaties gaat controleren en dat de marine iedere twee maanden rapport moet uitbrengen over wat gedaan wordt om de situatie te verbeteren.