Allochtone en autochtone criminelen worden even zwaar gestraft voor dezelfde vergrijpen. Wel krijgt een allochtoon eerder een celstraf opgelegd en een autochtoon eerder een werkstraf of een geldboete.

Volgens een onderzoek in opdracht van de Raad voor de rechtspraak komt dat doordat rechters bij de strafoplegging rekening houden met het beste effect op dader én samenleving. 

"Het heeft niet zoveel zin om iemand een geldboete op te leggen als hij deze toch niet kan betalen. Een cel- of werkstraf is dan soms nuttiger", aldus de raad. "En de rechter zal eerder een celstraf dan een werkstraf opleggen als de veroordeelde niet in Nederland woont of geen Nederlands spreekt."

Uit het onderzoek blijkt dat de opgelegde straffen aan allochtonen en autochtonen even zwaar zijn; zo staat een dag gevangenisstraf gelijk aan een taakstaf van 2 uur en een geldboete van 25 euro. Na toepassing van deze 'sleutel' blijkt dat er geen verschil bestaat in de zwaarte van de straffen die worden opgelegd.

Het onderzoek is een vervolg op het in 2015 verschenen rapport Etnisch gerelateerde verschillen in straftoemeting. Uit dat onderzoek blijkt dat allochtone daders vaker een (langere) onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd krijgen dan autochtone daders. Dit is volgens het onderzoek grotendeels te verklaren door te kijken naar de zwaarte van het misdrijf en de persoonlijke omstandigheden van de dader.

Drugszaken

Volgens de onderzoekers staan Surinamers van de eerste generatie relatief vaak voor de rechter vanwege drugszaken, Turken vanwege mishandeling en Marokkanen voor diefstal.

Allochtonen staan volgens de onderzoekers gemiddeld voor zwaardere misdrijven voor de rechter dan autochtonen, zitten langer in voorarrest en ontkennen vaker schuldig te zijn. Autochtonen hebben bijvoorbeeld weer vaker een drankprobleem.