Gemeenten mogen geen verborgen camera's meer inzetten om uitkeringsfraude op te sporen. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens woensdag aan de gemeenten laten weten.

De maatregel is het gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste bestuursrechter in de sociale zekerheid. Die deed in september een uitspraak over de heimelijke inzet van camera’s voor het opsporen van bijstandsfraude.

Volgens de CRvB kan een verborgen camera alleen worden ingezet op basis van een wettelijke regeling. Maar die regeling bestaat nu niet.

"Dat betekent dat gemeenten nu geen verborgen camera’s mogen inzetten om uitkeringsfraude op te sporen", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Protocol

In 2013 gaf de instantie de gemeente Nijmegen toestemming om in uitzonderlijke gevallen een verborgen camera in te zetten bij de opsporing van uitkeringsfraude. Daarvoor werd een protocol opgesteld. De AP zegt zich daarbij te hebben gebaseerd op destijds bekende jurisprudentie.

De autoriteit zal het destijds als rechtmatig bestempelde protocol binnenkort intrekken. "De recente uitspraak van de CRvB betekent dat gemeenten nu géén verborgen camera’s meer mogen inzetten om bijstandsfraude op te sporen. Ook niet in uitzonderlijke situaties", meldt de AP.