Meer maatwerk en bewegingsruimte voor het individu nemen tot 2050 een belangrijke plaats in in de Nederlandse samenleving. Daardoor zullen ook grotere verschillen ontstaan tussen mensen die kunnen meekomen in de ontwikkelingen en degenen die dat niet kunnen. 

Dat voorspelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport ‘De toekomst tegemoet’ dat woensdag  is gepubliceerd. In het rapport komen de belangrijkste onderwerpen voor Nederland tot het jaar 2050 aan bod. 'Solidariteit' is het kernbegrip voor Nederland in de komende 35 jaar. 

Voordelen

Meer bewegingsruimte voor individuele burgers brengt volgens het SCP veel voordelen met zich mee. Op het gebied van werk zal de burger volgens het SCP minder tijd- en plaatsgebonden zijn.

In het onderwijs zal meer gelet worden op maatwerk en zullen perioden van leren en werken elkaar vaker afwisselen. Een steeds groter deel van de werkenden zal relatief korte klussen voor wisselende opdrachtgevers doen.

Nadelen

Ondanks de voordelen die de grotere eigen regie met zich meebrengt, zijn er volgens het SCP ook nadelen aan de veranderende samenleving.

Er is dan wel meer bewegingsruimte, maar dat zorgt ook voor een toename van onzekerheid, stress en kwetsbaarheden op het terrein van privacy.

Solidariteit

Ook voorspelt het SCP dat mensen steeds meer contacten hebben in steeds minder tijd. Hierdoor zullen veel contacten oppervlakkiger zijn. Zelfpresentatie wordt belangrijker en intimiteit en authenticiteit minder.

Daarnaast zullen er grotere verschillen ontstaan tussen de mensen die kunnen meekomen in de ontwikkelingen en degenen die dat om welke reden dan ook niet kunnen.

Al deze veranderingen vragen volgens het SCP om herbezinning op solidariteit. Volgens het SCP zal de grootste uitdaging zijn voor de samenleving en de overheid hoe Nederland de omslag naar een solidaire duurzame samenleving kan maken. De overheid speelt hier een essentiële rol in.