Er is tot nu toe nauwelijks onderzoek gedaan naar de kwaliteit van onderwijs in moskeescholen. Het is dringend gewenst dat dat wel gebeurt, schrijven onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut woensdag.

Het is helemaal niet duidelijk hoe kinderen van moskeescholen zich sociaal-emotioneel en maatschappelijk verder ontwikkelen. Het zou ook zinvol zijn dergelijk onderwijs te vergelijken met de lessen die bijvoorbeeld op orthodox-joodse of orthodox-christelijke scholen worden gegeven.

De oproep is een van de conclusies van een rapport over het onderwijs op de school van de salafistische AlFitrah-moskee in Utrecht. Volgens de onderzoekers is het pedagogische klimaat op deze omstreden school autoritair, maar niet slecht. Het is echter zorgelijk dat de nadruk ligt op het behoud van een strenge islamitische identiteit, die botst met Nederlandse normen en waarden.

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht vroeg samen met het ministerie van Sociale Zaken om het onderzoek, omdat moskee-onderwijs steeds ter discussie staat.

Risico's

De onderzoekers stellen dat het onderwijs van AlFitrah zeker risico's heeft. Kinderen leren voor Nederland afwijkend gedrag, zoals dat mannen vrouwen geen hand geven en dat mannen en vrouwen zoveel mogelijk gescheiden moeten leven. Ook vieren ze geen Nederlandse feesten als verjaardagen en kerst. Leerlingen mogen geen kritiek op die lesstof hebben. Nederlanders die zich storen aan de islamitische opvattingen, moeten zich maar aanpassen.

De kans is volgens het rapport reëel dat leerlingen zich daardoor buitengesloten gaan voelen, de Nederlandse samenleving steeds minder gaan vertrouwen en dat gevoel weer doorgeven aan hun eigen kinderen.

De Utrechtse moskee roept veel weerstand op. De moskeeschool zou jihadisten kweken. De moskee zou geld krijgen van een aan terrorisme gelinkte organisatie uit het Midden-Oosten en tonnen hebben witgewassen. Sinds oktober loopt er een onderzoek van de FIOD naar dit geld.

"We zijn benieuwd naar de uitkomst van dit onderzoek'', zegt Van Zanen. Hij meldt woensdag dat Utrecht de moskee scherp in de gaten blijft houden.