Het aantal gevangenen in Nederland is in 2015 met 8 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Volgens het rapport van het CBS is het aantal gedetineerden in 2015 vergeleken met 2005 zelfs afgenomen met 20 procent.

In 2015 zaten 39.790 volwassenen in een gevangenis of een huis van bewaring. De daling past volgens het CBS in een trend die al jaren plaatsvindt. Vooral het aantal jonge volwassenen in detentie is in de afgelopen tien jaar gedaald. Bestond in 2005 nog 22 procent van de gevangenispopulatie uit volwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, in 2015 was dat nog maar 18 procent.

Van de gedetineerden had ruim 36 procent een Nederlandse achtergrond en 62 procent een migratieachtergrond. Deze verhouding is volgens het CBS in de afgelopen jaren niet veranderd. Mensen met een Marokkaanse achtergrond vormen onder de gevangenen met een migratieachtergrond met bijna 11 procent de grootste groep, gevolgd door mensen met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond.

Van de volwassenen die op 30 september 2015 vastzaten, was 38 procent veroordeeld voor vermogensdelicten en bijna 32 procent voor gewelds- en seksuele misdrijven. Van de mensen achter de tralies zat 18 procent er vanwege drugsmisdrijven.

Het aantal personeelsleden dat in gevangenissen werkt is sinds 2005 ook met 20 procent gedaald. In totaal werkten in 2015 9352 mensen in het gevangeniswezen.