VluchtelingenWerk Nederland heeft afgelopen jaar het aantal vrijwilligers zien verdubbelen naar 14.000. Dat meldt de organisatie woensdag op Nationale Vrijwilligersdag.

Door de komst van meer vluchtelingen naar Nederland was de vraag naar vrijwilligers groot. Waar vorig jaar het accent lag op de opvang, is nu de aandacht gericht op integratie in de samenleving, zegt de organisatie. 

De vrijwilligers bij VluchtelingenWerk Nederland worden breed ingezet. Zo ondersteunen ze bij de voorlichting over de asielprocedure en gezinshereniging en regelen ze allerlei praktische zaken. Bijvoorbeeld de inrichting van een huis of inschrijving op een school.