Het OM heeft op de tweede zittingsdag in hoger beroep in de Valkenburgse zedenzaak straffen variërend van een jaar onvoorwaardelijk tot acht maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist tegen tien mannen.

Eén man hoorde twaalf maanden waarvan vier voorwaardelijk tegen zich eisen. Deze man was werkzaam als jeugdwerker en werkte in die hoedanigheid ook met meisjes die slachtoffer waren van loverboys. Dat juist hij seksueel contact had met het meisje, rekent het OM hem zwaar aan.

Als bijzondere voorwaarde bij het voorwaardelijk deel van de straf eiste het OM dat de verdachte gedurende een proeftijd van vijf jaar geen beroep of werkzaamheden mag uitoefenen waarbij hij in aanraking komt met minderjarige vrouwen tussen de twaalf en achttien jaar.

Hotel Valkenburg

De tien mannen worden door het OM gezien als klanten van het 16-jarige meisje dat door 'pooierboy' Armin A. seksueel werd uitgebuit in 2014 in een hotel in Valkenburg. 

De tien klanten, in de leeftijd van 23 tot 54 jaar, hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het tegen betaling plegen van ontucht met het minderjarige meisje.

Nog zeven klanten

In deze zaak staan 27 mannen terecht. Op de eerste zittingsdag op 30 november werden ook al de zaken tegen tien verdachten behandeld. Toen eiste het OM tegen eveneens tien klanten straffen variërend van 12 maanden onvoorwaardelijke celstraf tot vijf maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk gecombineerd met een werkstraf van 60 uur.

Op de zittingen van 8 en 14 december worden de zaken van nog eens zeven klanten behandeld.