De rechter in Breda heeft het huwelijk tussen een 70-jarige vrouw en een 55-jarige man nietig verklaard. Volgens de dochters van de vrouw was hun moeder toen het huwelijk vorig jaar werd voltrokken al dementerend.

Ook zou de kersverse echtgenoot niet te goeder trouw zijn geweest. De rechter geeft de dochters daarin gelijk en oordeelt dat het huwelijk met terugwerkende kracht moet worden ontbonden.

De man en vrouw leerden elkaar in 2011 kennen en gingen binnen korte tijd samenwonen. Nadat in 2015 werd vastgesteld dat de vrouw last had van ‘langer bestaande cognitieve functiestoornissen in het kader van dementie’, werd het contact met haar dochters volledig verbroken en werden zij zelfs onterfd.

Kort daarna bleken de vrouw en haar partner getrouwd. Pas na het huwelijk, ging de man zich inzetten voor medische hulpverlening aan de vrouw.

Een onafhankelijke deskundige oordeelde dat de vrouw door haar ziekte tijdens het jawoord niet in staat was de gevolgen en betekenis hiervan te overzien. Ook is het maar de vraag of zij in staat was haar wil te bepalen.