Personeel in asielzoekerscentra voelt zich onveilig door naar eigen zeggen asociaal en crimineel gedrag van asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen.

De situatie is "onhoudbaar" geworden, stelt de ondernemingsraad in een brandbrief aan de directie van het COA. Het AD heeft de brief in handen.

De overlast zou afkomstig zijn van asielzoekers uit met name Marokko en Algerije. Ze zouden stelen, blowen en harde muziek draaien in de centra. 

Volgens de medewerkers is de grens bereikt en zijn onmiddellijk maatregelen nodig om erger te voorkomen. De OR zou pleiten voor een aparte opvang met 'een sterk versoberd regime' voor deze mensen.

COA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is zich ervan bewust dat medewerkers in azc's op de proef worden gesteld door asociale asielzoekers.

"Er bereiken ons als bestuur meer signalen waar we van schrikken en die echt niet kunnen. We nemen deze signalen uiterst serieus", zegt COA-topman Gerard Bakker. "Van medewerkers blijf je af. Punt uit. Je hebt je te gedragen als je hier asiel aanvraagt."

Dijkhoff

De asielzoekers uit de 'veilige' Noord-Afrikaanse landen maken weinig kans in de asielprocedure. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) pleitte er daarom vorige maand voor om asielzoekers uit bijvoorbeeld Marokko en Algerije die zich misdragen, voortaan sneller het land uit te zetten en soberder op te vangen. 

Dijkhoff wil er ook voor zorgen dat asielzoekers die zich in de opvang hebben misdragen sneller in vreemdelingenbewaring worden geplaatst. Ook is afgesproken om asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken met voorrang te behandelen bij de rechtbanken. "Die lui worden aangepakt", aldus Dijkhoff

Ook premier Rutte wil de overlastplegers zo snel mogelijk het land uit hebben. "Die horen achter slot en grendel of liever nog, die horen niet hier. Wegwezen. En daar werken we dus hard aan."