Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg laten onderzoeken wat er fout is gegaan tijdens de voorbereiding van de verbreding en de verdieping van het Wilhelminakanaal waardoor het project uiteindelijk twee keer zo duur uitvalt.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft ingestemd met deze evaluatie, die werd gevraagd door de politiek in Brabant. Dat staat in een mededeling aan Provinciale Staten van woensdag.

Het werk aan het kanaal bij Tilburg was begroot op ruim 70 miljoen euro. Het was de bedoeling een sluis bij de Tilburgse wijk Reeshof af te breken, maar later werd duidelijk dat daardoor het waterpeil een paar meter zou zakken, het grondwaterpeil zou gaan dalen en huizen in de woonwijk dreigden te verzakken.

Om dat te voorkomen is volgens de gemeente en de provincie een nieuwe sluis nodig van 70 miljoen euro, waardoor de totale kosten van het project verdubbelen. De minister heeft daar nog niet definitief mee ingestemd, omdat ze nog onderzoek doet naar twee alternatieven.

De verbreding en verdieping van het kanaal en herbouw van de sluis zijn nodig om grote containerschepen naar Tilburg te laten varen. De schepen kunnen meer goederen vervoeren dan het vrachtverkeer over de weg.

De evaluatie moet voor de zomer van 2017 worden afgerond.