Rijkswaterstaat gaat extra maatregelen nemen op de rijbanen van de A7 richting het grote verkeersknooppunt Joure. Dit gebeurt na een opvallende stijging van het aantal ongevallen de afgelopen maanden.

De bedoeling is dat weggebruikers nog duidelijker worden gewezen op de nadering van de enorme rotonde en de mogelijke filevorming. Er worden onder meer extra strepen en ribbels aangebracht, zodat automobilisten een trilling voelen als zij de rotonde naderen.

De strepen worden op de A7 over de gehele breedte van de rijkstroken en de vluchtstrook aangebracht tussen Sneek en Joure. Ook worden er opvallende, geel reflecterende borden geplaatst met de aanduiding van de snelheidsbeperkingen die gelden als het knooppunt wordt genaderd.

Rijkswaterstaat heeft besloten tot de extra maatregelen na een aantal flinke ongevallen in de afgelopen drie maanden. De exacte oorzaken zijn onbekend, al vermoedt de wegbeheerder dat het komt door een te hoge snelheid waarmee automobilisten aan komen rijden. Ook zijn weggebruikers bij Joure snel afgeleid.

Gelijkvloers

De aanpassingen worden op zaterdag 26 november aangevoerd. Automobilisten zullen volgens Rijkswaterstaat minimale hinder ondervinden.

De politie en Rijkswaterstaat gaan de komende week ook het weggebruik rond Joure in kaart brengen. Mogelijk worden daarna nog meer maatregelen genomen. Het knooppunt Joure verbindt de autosnelwegen A6 en A7. Het is een van de weinige grote verkeersknooppunten van Nederland die nog 'gelijkvloers' is gebouwd.

Hier komt in 2017 verandering in: dan maakt de rotonde plaats voor een ongelijkvloerse verbinding.