De staartmees, kneu, merel en zanglijster hebben het moeilijk. De vogelsoorten lijken last te hebben van veranderingen in de groene gebieden in steden.

Nieuwe parken met struiken worden nog maar weinig aangelegd. Dat scheelt onderhoudskosten en mensen voelen zich veiliger in parken met veel gazons, maar het zorgt er ook voor dat veel vogels er geen plekje kunnen vinden om een nestje te bouwen.

Ook in veel tuinen zijn de heggen en struiken vervangen door stenen. Dat blijkt uit de jaarlijkse balans van Sovon Vogelonderzoek die zaterdag wordt gepresenteerd in Ede.

De veranderingen bieden sommige vogelsoorten ook kansen, bijvoorbeeld de sperwer. De havik heeft die verjaagd uit de grote bossen, maar de sperwer heeft nu volgens Sovon veiligheid gevonden in de stad. De kuifleeuwerik daarentegen is nu uit de stad verdwenen. Een halve eeuw geleden bevolkten nog duizenden paartjes de steden.