Bekoring of beproeving? Katholieke gelovigen moeten zondag even omschakelen. Vanaf dan wordt in de katholieke kerken het nieuwe Onze Vader gebeden, dat net iets afwijkt van de vertrouwde versie.

De nieuwe versie van het bekendste gebed uit het christelijk geloof wordt gelijktijdig in Nederland en België ingevoerd. In de twee Nederlandse taalgebieden werden verschillende versies van het Onze Vader gebeden. Op verzoek van Rome is de nieuwe, gezamenlijke versie gemaakt.

"De vertaalcommissie vertaalt verschillende teksten uit de liturgie opnieuw, daarvan is het Onze Vader waarschijnlijk het bekendst", zegt Anna Kruse van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. "Het zal heus nog wel gebeuren dat mensen uit hun hoofd bidden en nog de oude tekst zeggen, dat heeft tijd nodig."

Kerkgangers kunnen wel spieken naar de nieuwe tekst. "Over het algemeen worden in de parochies elke week gedrukte missaaltjes gebruikt, daarin komt het nieuwe Onze Vader ook te staan."

Weesgegroetje

Een ander bekend katholiek gebed, het zogeheten Weesgegroetje, is niet opnieuw vertaald. ''Dat wordt vooral door mensen thuis gebeden en maakt geen deel uit van het Romeins Missaal dat wereldwijd in de mis wordt gebruikt'', verwijst Kruse naar de van oorsprong Latijnse teksten uit de mis.

De verschillen tussen de oude Nederlandse en nieuwe versie van het Onze Vader zijn niet heel groot. De oude tekst "en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, en leidt ons niet in bekoring", wordt in de nieuwe versie: "en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade".

Mattheus 6

De toevoeging "want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid" laten de katholieken ook in de nieuwe versie achterwege. "De vertaling die wij in de liturgie gebruiken is gebaseerd op Mattheüs 6, en daar staat die zin niet in", legt Kruse uit.

Tijdens Eucharisatievieringen worden echter wel met regelmaat de 'volledige' tekst gebruikt, inclusief die laatste zin.