Een groot deel van de Nederlandse kinderopvangverblijven is een reden tot zorg voor toezichthouder GGD. Bij meer dan de helft is de veiligheid niet op orde, is er een tekort aan personeel of zijn er serieuze klachten binnengekomen.

De Volkskrant trekt die conclusie na onderzoek onder ruim drieduizend kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties in Nederland.

In arme buurten scoort de zorg slechter op kwaliteit dan op rijkere plekken. Bij ruim twee op de drie kinderopvanglocaties in buurten met een inkomen tot 30.000 euro heeft de GGD lichte of serieuze zorgen. Op plekken waar de inkomens hoger zijn ligt dat percentage op ongeveer de helft.

Een woordvoerder van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) laat in een reactie aan de Volkskrant weten de cijfers zorgelijk te vinden: "Mocht blijken dat in gebieden met een lage sociaal-economische status de kwaliteit van kinderopvang daadwerkelijk lager is, dan vinden wij dat zorgelijk."

Ouderbelangenvereniging Boink pleit voor strengere controles door de inspectie en strikter handhaven door gemeentes. "Ouders kunnen er nu niet op vertrouwen dat de kwaliteit van de kinderopvang op de hoek in orde is."

Onderzoek

In Nederland wordt de kinderopvang geregeld door particuliere bedrijven. Volgens de krant hebben ouders van jonge kinderen geen duidelijke gegevens beschikbaar om de kwaliteit van de opvang te onderzoeken of te vergelijken.

De 25 GGD's in Nederland houden toezicht op de kinderdagverblijven en maken op basis van openbare rapporten een risico-oordeel over een opvanglocatie. Deze oordelen zijn niet openbaar, omdat ze door de gezondheidsdienst voor intern gebruik zijn. 

Een zorg hoeft in de praktijk niet altijd te betekenen dat er iets aan de hand is. "Het is een instrument voor toezichthouders om in te schatten hoe intensief er toezicht moet worden gehouden", aldus Mireille Gemmeke van de GGD in de Volkskrant.