Een cipier van vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord (Limburg) is ontslagen omdat hij een relatie kreeg met een van de gedetineerden.

Volgens een vonnis van de rechtbank in Den Bosch had de Penitentiair Inrichtingswerker (PIW'er) bovendien nauw contact met de moeder van de gedetineerde vrouw. De rechter oordeelt dat het ontslag wegens ernstig plichtsverzuim terecht was.

De gevangenismedewerker kreeg een relatie met de vrouw en gaf haar onder andere twee privételefoonnummers waarmee ze elkaar veel en vaak belden. Uit vrees voor een slechte afloop maakte hij bij de leiding van de vrouwengevangenis geen melding van de verboden contacten.

De relatie tussen de cipier en de gedetineerde was een van de incidenten die voor staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) aanleiding vormden om haast te maken met onderzoek naar de integriteit van het gevangenispersoneel.